Träning från marken

Att träna från marken handlar för mig om att arbeta med ledarskap och kommunikation på ett sätt som hästen förstår, genom kroppsspråket. Genom att arbeta med ledarskap och kommunikation kan vi skapa ett gemensamt språk där det finns utrymme för båda parter att utvecklas och växa.

Om man liknar relationen häst-människa med ett klassrum så måste vi först vara överens om vilka regler som ska gälla när vi umgås och vilket språk vi vill använda oss av. Det är delvis ur säkerhetssynpunkt som till exempel att man respekterar avstånd och inte går på varandra. Därefter kan vi börja jobba mot ett partnerskap och stärka relationen ytterligare.

Här går hästen på en volt i höger varv och ska byta varv. Grimskaftet är slakt, hästen flyttar och vänder för min kropp där vänster arm visar den "lätta" vägen med en axel som är "öppen" och inbjudande åt vänster varv, medans höger arm inte är särkskilt inbjudande men fortfarande en möjlig väg för hästen att välja. Hästens vänster öra är tydligt vinklat mot mig eftersom han läser av mitt kroppsspråk och funderar på vad jag vill att han ska göra.