Akupunktur

Akupunktur innebär att tunna sterila nålar sätts in på specifika punkter i kroppen för att hjälpa den att komma i balans. Man jobbar utifrån "energibanor" i kroppen som kallas meridianer och i dessa färdas energi vilket kallas för Qi. Att Qi kan flöda som det ska och att det alltså inte finns några blockeringar i meridianerna är en förutsättning för att vi ska hålla oss friska. Yin och Yang är motsatser till varandra, som dag och natt, och att hitta en balans mellan dem är viktigt. Båda måste alltid finnas men i rätt mängd, och det är även något man balanserar med nålarna.

TCVM står för Traditional Chinese Veterinary Medicine och har använts på djur i ca 2000 år i Kina. På människa har man arbetat med akupunktur ca 5000 år. Det kinesiska tänket innebär att man ser till och behandlar både kropp, själ och psyke med hjälp av nålar. Det är därför en häftig behandlingsmetod där man kan hjälpa många olika sorters åkommor. Självklart är det också bra att behandla förebyggande för att vidhålla en god hälsa.

Till exempel så kan man behandla:

* Muskelproblem

* Hosta

* Eksem/klåda

* Mag/tarmbesvär

* Mentala problem t.ex. stress, oro, depression

* Hormonella problem

* Gallor/ödem

* Hud- och pälsproblem

* Stärka immunförsvaret 

Dräktiga ston behandlas ej och det är 96 timmars karens för tävling på en behandling.