Träning från marken

För mig handlar träning från marken om flera olika saker. Jag började med horsemanship för ca 15 år sedan men har under åren mer och mer övergått till frihetsdressyrens värld där jag försökt plocka bitar av det jag tycker känns bra. Ledarskap, partnerskap, frihetsdressyr, hästens personlighet, mentalitet och själ tycker jag är pusselbitar som är viktiga att ha med i träningen från marken. För att umgås med hästar på ett säkert sätt tror jag vi behöver någon form av ledarskap i grunden. Om man liknar relationen häst-människa med ett klassrum så måste vi först vara överens om vilka regler som ska gälla när vi umgås och vilket språk vi vill använda oss av. Det är delvis ur säkerhetssynpunkt som till exempel att man respekterar avstånd och inte går på varandra. Därefter kan vi börja jobba mot ett partnerskap och stärka relationen ytterligare. 

Det mentala och själsliga intresserar mig mycket, hur funkar våra hästar egentligen? Vad är deras drivkrafter och känslor? Vill de vara med på det du gör och om inte, hur kan vi motivera dem till det? Genom att verkligen se våra hästar och lyssna på dem tror jag vi öppnar dörren till en starkare relation med dem och möjligheten att hitta ett partnerskap tillsammans där alla kan få plats att växa och blomma ut. 

Alla hästar är i grunden flykt- och flockdjur men det visar sig olika tydligt beroende på vilken personlighet din häst har. Hur är känslan när du är med din häst? Trivs ni i varandras sällskap eller gör ni saker mest för att ni måste? Jag tycker det är viktigt att hästarna trivs med oss och det vi gör, där med inte sagt att de får göra vad som helst (tänk på klassrummet jag nämnde tidigare), men jag tycker att det minsta vi kan göra är att lyssna på dem och försöka få situationen så trivsam som möjligt.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Det jag kan hjälpa dig med är problemlösning i vardagen som exempelvis att hästen inte står still när du sitter upp, att den går på dig, lastträning, miljöträning eller lektioner i frihetsdressyr. Frihetsdressyr är något de flesta hästar tycker är kul vilket kan öka motivationen för att jobba och helt enkelt vara ett roligt sätt att umgås med hästen på. När jag jobbar med hästar eller instruerar dig och din häst utgår jag oftast från frihetsdressyren och plockar in de övriga bitar jag tycker behövs i just det här fallet, från min erfarenhet av att möta olika hästar och träna på olika sätt.