Hur fungerar det praktiskt?

Man jobbar med kroppsspråket på samma sätt hästarna använder det mot varandra, ett exempel som är tydligt är att det är viktigt att kunna flytta på varandra. I en flock flyttar den ranghöga hästen på de som är lägre i rang, för att visa vem som bestämmer. Samma sak kommer hästen att göra med oss om den anser sig vara högre i rang än oss, den kommer då gå på oss och ofta flytta oss med bogen. Så även om vi bara tycker att hästen är lite väl närgången och nästan trampar oss på tårna så är det en väl medveten handling från hästens sida; den flyttar dig för att visa att den är högre i rang. Därför handlar ledarskapsarbetet, horsemanshipet, mycket om att vi ska kunna flytta på hästen och alltså visa att vi är högst i rang. Hästar tycker egentligen oftast att det är bekvämt när någon annan är högst i rang, då behöver de själva inte tänka lika mycket och hålla koll på faror lika intensivt, eftersom det då är främst ledarens uppgift. Kan vi bli högst i rang litar hästen på oss och att vi tar rätt beslut i frågor som t.ex. om man bör fly eller inte. Det här har vi därför stor nytta av när vi jobbar med hästarna och kanske tränar att göra läskiga saker, miljöträning, som att gå över en pressening eftersom vi som ledare har avgjort att det inte är någon fara att gå över presseningen. Hästen litar på sin ledare och kan då övervinna det läskiga och våga gå på det eftersom ledaren sa att det var okej.

Hästar är mottrycksdjur vilket gör att när vi lägger på ett tryck så kommer deras naturliga reaktion vara att gå emot trycket. Här får vi jobba för att lära om och få hästen att ge efter för tryck, något som är jätte viktigt. Vart vi än lägger tryck på hästen ska den flytta sig undan trycket, och det här handlar förstås om vem som flyttar på vem med.

Tillbaka