När ska man inte massera?

Det finns tillfällen då man inte får massera, de kallas kontraindikationer;

* Feber/undertemp

* Infektioner/ bakteriella infektioner

* Hudåkommor (maligna tumörer)

* Akuta frakturer/luxationer (prata med veterinären om när det är lämpligt att börja massera)

* Blodpropp

* Variga processer

* Dräktighet

 

Tillbaka

 

* Njurskador/ blåssjukdomar

* Akut inflammation då musklerna blir varma och ömma

* Akuta buksmärtor/kolik

* Häst som står med fång eller som behandlas för det

* Avmaskning och vaccination är det 10 dagars karens för massage

* Dagen innan/samma dag/dagen efter ett hårdare motionspass

* Halt häst ska först undersökas av veterinär så att det inte är en skelettskada