Vad ger horsemanshiparbetet?

Vi arbetar främst med horsemanship från marken, men det går även att föra upp i sadeln och göra samma övningar man jobbat med på marken. Får man hästens respekt och förtroende i markarbetet så blir också ridningen mycket trevligare när man jobbar tillsammans med hästen istället för emot den.

Horsemanship arbete stärker relationen mellan dig och din häst vilket gör att ni får det roligare tillsammans och förstår varandra bättre, du blir mer medveten om ditt kroppsspråk vilket gör att du kan ge rätt signaler till hästen, har du en starkt dominant häst är ledarskapsarbete ofta jätte viktigt för att inte hamna i farliga situationer där hästen anser att den kan flytta dig som den vill, och har du problem allmänt från marken t.ex. att hästen inte går att leda, svår lastad eller annat så är det här ett bra sätt att jobba bort problemen på.

Jag kommer gärna ut till dig och horsemanship tränar, då jobbar jag först själv med din häst och sedan instruerar jag dig så du får veta hur du själv ska jobba vidare med din häst och vad som är viktigt att just ni jobbar på.    

 

Tillbaka